Avgång.nu - Skånetrafiken

Du kan byta informationskälla till:
Västtrafik - Skånetrafiken - All kollektivtrafik - Tåg

För att automatiskt söka närliggande hållplatser med GPS, klicka här!

Sök hållplatsnamn
Från hållplatsnamn

Flera separeras med komma, exempel: Malmö Hyllie,Lund C
Sätt punkt sist för exakt matchning, exempel: Malmö Hyllie.,Lund C.
 
Eller sök hållplats vid en geografisk position
RT90 x meter
RT90 y meter
WGS84 lat,lon (eller Maidenhead)

Exempel: 57.69661,11.98696 eller N57º41'47.796",E11º59'13.056" eller JO57xq
Max avstånd (meter)
 
Filtrera vilka avgångar som ska visas
Hållplatslägen

Flera separeras med komma. Exempel: A,C,1
Linjer

Flera separeras med komma. Exempel: 100,Pågatåg
Trafikslag

Flera separeras med komma. Exempel: Stadsbuss,Pågatåg
 
Datum, tid och uppdateringsintervall
Uppdateringsintervall,
sekunder

Datum och tid

Datum och tid skrivs in med fyra siffror för årtal och sedan två siffror var för månad, dag, timma respektive minut.
Exempel: 201502280600
Lämna fältet blankt för att visa information för aktuellt klockslag.
 

Information om ett tåg
Tågets avgångsdatum

Datum skrivs in med fyra siffror för årtal och sedan två siffror var för månad respektive dag.
Exempel: 20150228
Tågnummer
Uppdateringsintervall, sekunder

 

Den här tjänsten tillhandahålls av Olof Lagerkvist, LTR Data i Borås. Sajten använder inte cookies för att tillhandahålla tjänster eller funktioner. Däremot kan annonser från Google använda cookies. Läs mer här.
Uppgifter hämtas från Skånetrafikens realtids- och tidtabellsdata, samt från Trafikverket för tåg.
Rekommendera den här tjänsten: