Avgång.nu - Tåg

Du kan byta informationskälla till:
Västtrafik - All kollektivtrafik - Tåg

För att automatiskt söka närliggande stationer med GPS, klicka här!

Sök stationsnamn
Stationsnamn

Flera separeras med komma, exempel: Hallsberg,Örebro C
 
Eller sök station vid en geografisk position
RT90 x meter
RT90 y meter
WGS84 lat,lon (eller Maidenhead)

Exempel: 57.69661,11.98696 eller N57º41'47.796",E11º59'13.056" eller JO57xq
Max avstånd (meter)
 
Filtrera vilka avgångar som ska visas
Spår

Flera separeras med komma. Exempel: 1,3,5B
Tågnummer

Flera separeras med komma. Exempel: 100,101,434
Mot stationer

Flera separeras med komma, exempel: Malmö C,Mjölby
Trafikslag

Flera separeras med komma. Exempel: SJ Reg,västtågen
 
Datum, tid och uppdateringsintervall
Uppdateringsintervall,
sekunder

Datum och tid

Datum och tid skrivs in med fyra siffror för årtal och sedan två siffror var för månad, dag, timma respektive minut.
Exempel: 201502280600
Lämna fältet blankt för att visa information för aktuellt klockslag.
 

Information om ett tåg
Tågets avgångsdatum

Datum skrivs in med fyra siffror för årtal och sedan två siffror var för månad respektive dag.
Exempel: 20150228
Tågnummer
Förklaring till ovanstående: Detta är ett "avancerat läge" som kan användas för att kontrollera hur ett tåg ligger till jämfört med körplan/tidtabell och det fungerar även för t ex godståg.
Uppdateringsintervall, sekunder

 

Den här tjänsten tillhandahålls av Olof Lagerkvist, LTR Data i Borås. Sajten använder inte cookies för att tillhandahålla tjänster eller funktioner. Däremot kan annonser från Google använda cookies. Läs mer här.
Uppgifter om tider och förseningar hämtas från Trafikverkets trafikinformationstjänst "Öppet API".
Rekommendera den här tjänsten: