Avgång.nu - Västtrafik

Du kan byta informationskälla till:
Västtrafik - All kollektivtrafik - Tåg

För att automatiskt söka närliggande hållplatser med GPS, klicka här!

Sök hållplatsnamn
Från hållplatsnamn

Flera separeras med komma, exempel: Korsvägen,Götaplatsen
Sätt punkt sist för exakt matchning, exempel: Fjällbacka.,Tolkabro.
Filtrera kommuner

Flera separeras med komma. Exempel: Borås,Ulricehamn
 
Eller sök hållplats vid en geografisk position
RT90 x meter
RT90 y meter
WGS84 lat,lon (eller Maidenhead)

Exempel: 57.69661,11.98696 eller N57º41'47.796",E11º59'13.056" eller JO57xq
Max avstånd (meter)
 
Filtrera vilka avgångar som ska visas
Hållplatslägen

Flera separeras med komma. Exempel: A,C,1
Linjer

Flera separeras med komma. Exempel: 100,5,GRÖN
Mot hållplatsnamn

Flera separeras med komma, exempel: Mölnlycketerminalen,Kungsbacka
Sätt punkt sist för exakt matchning, exempel: Fjällbacka.,Tolkabro.
Trafikslag

Flera separeras med komma. Exempel: Spårvagn,Buss eller Tram,Bus
 
Datum, tid och uppdateringsintervall
Uppdateringsintervall, sekunder
Datum och tid

Datum och tid skrivs in med fyra siffror för årtal och sedan två siffror var för månad, dag, timma respektive minut.
Exempel: 201502280600
Lämna fältet blankt för att visa information för aktuellt klockslag.
 

Den här tjänsten tillhandahålls av Olof Lagerkvist, LTR Data i Borås. Sajten använder inte cookies för att tillhandahålla tjänster eller funktioner. Däremot kan annonser från Google använda cookies. Läs mer här.
Uppgifter hämtas från Västtrafiks realtids- och tidtabellsdata, samt från Trafikverket för tåg.
Rekommendera den här tjänsten: